INFO

Projekt graficzny wraz z piktogramami i obróbką zdjęć oraz skład katalogu produktów został wykonany dla firmy PrestaCylinders, sprzedającej butle gazowe.


obraz

obraz

obraz

obraz

obraz


INFO

PrestaCylinders zamówiła również projekty ulotek dla różnych rodzajów butli gazowych. Na potrzeby ulotki zostały zaprojektowane także piktogramy.


obraz

obraz

obraz
obraz